• IMV IMV Broadcast Broadcast Broadcast Comms CPS Visual Security

Ochrana osobních údajů

Tato pravidla ochrany osobních údajů se vztahují na webovou stránku business.panasonic.eu, kterou vlastní a provozuje Panasonic Marketing Europe GmbH a její podniky a pobočky v rámci skupiny (dále společně jen jako "Společnost").

Ochrana osobních údajů na webových stránkách

Skrze své vynikající produkty a služby usiluje Společnost o dosažení spokojenosti a důvěry svých zákazníků v souladu s vlastní Základní obchodní filozofií. V rámci našich snah o dosažení tohoto cíle jsme zavedli následující pravidla týkající se ochrany vašich osobních údajů, jež jsou na webové stránce Společnosti shromažďovány.

1. V každé organizační jednotce Společnosti jsme ve snaze zajistit, že jsou tyto údaje řádně spravovány, jmenovaly jednu osobu, jež za ochranu osobních údajů odpovídá.

2. V případě, že se od vás požaduje poskytnutí nebo zaregistrování osobních údajů, díky nimž může být zveřejněna vaše totožnost, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa či telefonní číslo, bude vás Společnost informovat o účelu využití těchto údajů a rovněž o tom, koho kontaktovat v případě souvisejících dotazů. O vaše osobní údaje vás však požádáme pouze v odpovídajícím rámci daného účelu.

3. Společnost vaše osobní údaje využije pouze v odpovídajícím rámci daného účelu použití, s nímž jste souhlasili.

4. Společnost neposkytne ani nezveřejnění vaše osobní údaje třetím stranám s výjimkou případů, s nimiž jste předem souhlasili, avšak je oprávněna je v případě nutnosti zveřejnit: 1) v případě nutnosti outsourcování práce či 2) z jiných opodstatněných důvodů.

5. Přejete-li si zkontrolovat své osobní údaje, kontaktujte prosím příslušnou kontaktní osobu, která je uvedena na webové stránce, kam jste své údaje vložili nebo zaregistrovali. Společnost se vynasnaží na vaši žádost odpovídajícím způsobem zareagovat.

6. Společnost vynaloží odpovídající úsilí k udržení a zlepšení zabezpečení osobních údajů a jejich bezpečné správě.

7. Společnost bude i nadále usilovat o zdokonalování a vylepšování opatření pro ochranu osobních údajů, a to v souladu s platnými zákony a předpisy.
o Co se týče dotazů na vámi poskytnuté či zaregistrované osobní údaje, žádosti o nahlédnutí do nich atd. směřujte na kontaktní osobu uvedenou na příslušné webové stránce, kde k odeslání těchto údajů došlo.
o Přímé dotazy na zásady ochrany osobních údajů naší společnosti směřujte na adresu: psceuwebmasters@eu.panasonic.com
o Nejste-li starší 13 let, musíte si před odesláním svých osobních údajů vyžádat souhlas rodiče či zákonného zástupce.

Copyright © 2013 Panasonic Europe Ltd.
Všechna práva vyhrazena